Hoe ziet een traject eruit?

Een kennismaking duurt 60 minuten, hierin onderzoeken we de coachvraag. Indien we beide het gevoel hebben dat er meerwaarde is voor een coachtraject, zullen we zo snel mogelijk na het gesprek starten met het coachtraject. Mocht één van beide het gevoel hebben dat het traject niet gaat werken, om welke reden dan ook, zullen er geen kosten aan de intake verbonden zijn en is deze volledig vrijblijvend.

Het belang van een snelle verandering vraagt om een intensieve start van het traject. Er zullen 5 coachgesprekken plaatsvinden binnen een tijdsbestek van ca. 3 maanden. Het traject zal worden afgesloten met een evaluatie. In de evaluatie bepalen we of het coachdoel is bereikt en wat er wellicht nog nodig is. Bij de start zal de frequentie groter zijn dan aan het einde van het traject.

Is je werkgever de opdrachtgever dan is een gesprek met je leidinggevende ook onderdeel van het coachtraject. In dat gesprek stellen we samen met de opdrachtgever vast wat het doel is van het coachtraject. Daarnaast hebben we na de vijf gesprekken en de evaluatie samen ook een evaluatiegesprek met de opdrachtgever.

Daarna volgt een periode van ca. 6 maanden, de Verankering, waarin het doel is om de verworven inzichten en vaardigheden verder te ontwikkelen en te borgen. Naast de gesprekken maken ook tussentijds contact en regelmatig afstemmingsoverleg indien van toepassing met de leidinggevende en feedbackgesprekken onderdeel uit van het voorgestelde traject.

Young professionals, Stress, Hoge verwachtingen, Verantwoordelijk, Onbegrensde mogelijkheden, Vermoeid, Social Media, Keuzestress