Hoe ziet een traject eruit?

Een kennismakingsgesprek duurt 60 minuten. In de kennismaking onderzoeken we je coachvraag. Als we beide een meerwaarde zien in coaching starten we zo snel mogelijk na het gesprek met het coachtraject. Mocht één van beide het gevoel hebben dat het traject niet gaat werken, om welke reden dan ook, zullen er geen kosten aan de intake verbonden zijn en is deze volledig vrijblijvend en vertrouwelijk.

Het belang van een snelle verandering vraagt om een intensieve start van het traject. Er zullen 5 coachgesprekken plaatsvinden binnen een tijdsbestek van ca. 3 maanden. Het traject zal worden afgesloten met een evaluatie. In de evaluatie bepalen we of het coachdoel is bereikt en wat er wellicht nog nodig is. Bij de start zal de frequentie van de gesprekken hoger zijn dan aan het einde van het traject.

Is je werkgever de opdrachtgever dan is een startgesprek met je leidinggevende ook onderdeel van het coachtraject. In dat gesprek stellen we samen met de opdrachtgever vast wat het doel is van het coachtraject. Daarnaast hebben we na de vijf gesprekken en de evaluatie samen ook een evaluatiegesprek met de opdrachtgever.

Daarna volgt een periode van ca. 6 maanden, de Verankering, waarin het doel is om de verworven inzichten en vaardigheden verder te ontwikkelen en te borgen. Naast de gesprekken maken ook tussentijds contact en regelmatig afstemmingsoverleg indien van toepassing met de leidinggevende en feedbackgesprekken onderdeel uit van het voorgestelde traject.

Young professionals, Stress, Hoge verwachtingen, Verantwoordelijk, Onbegrensde mogelijkheden, Vermoeid, Social Media, Keuzestress